Klassieke Legermotoren Club Nederland

FEHAC

Tweewielers

De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Klassieke legermotoren horen vanzelfsprekend bij ons mobiel erfgoed.

Al sinds 1976 behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke voertuigen. De FEHAC  is gestaag gegroeid naar nu ruim 235 leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban van meer dan 60.000 clubleden.

Doelstelling

De FEHAC heeft de Commissie Tweewielers in het leven geroepen die de belangen van verenigingen en stichtingen rond historische tweewielers behartigt.

De KLCN draagt de FEHAC een warm hart toe en enkele clubleden van de KLCN zijn actief in de Commissie Tweewielers van de FEHAC.

Deze Commissie Tweewielers heeft als onderdeel van het grotere FEHAC ook zelf een brochure uitgegeven.

Dit om de eenvoudige reden dat er in Nederland heel veel historische tweewielers aanwezig zijn met een overeenkomstig groot aantal eigenaren.

Sinds een aantal jaren maakt de FEHAC zich via de Commissie Tweewielers ook sterk voor de eigenaren van klassieke bromfietsen. En dat niet zonder succes!

U kunt deze brochure downloaden door op de foto links te klikken.

Meer informatie over de FEHAC staat hier: www.fehac.nl

FEHAC Brochure

Nieuws

De FEHAC geeft regelmatig nieuwsbrieven uit: Klik hier om deze nieuwsbrieven te lezen.

Maar, soms komt er een FEHAC nieuwsbrief uit, die belangrijk genoeg is om op onze euigen website te bewaren.

Die FEHAC Nieuwsbrieven verzamelen we hier en u heeft er dan snel toegang toe.

Tekstvak: Klik hier voor FEHAC Nieuws
Tekstvak: Klik hier voor FEHAC Nieuws

Klik
hier
voor de
FEHAC
folder