Klassieke Legermotoren Club Nederland
.

Doelstelling

De Klassieke Legermotoren Club Nederland is in 2018 opgericht met het doel het instand houden van en het rijden met klassieke legermotoren te bevorderen.
Waarom een club specifiek voor klassieke legermotoren?
We realiseren ons dat er verenigingen zijn die zich bezighouden met klassieke legervoertuigen in het algemeen, en waar eigenaren van legermotoren ook lid van kunnen worden.
Maar geen van deze clubs richt zich specifiek op de motoren. En daarom voelden een paar liefhebbers zich geroepen om voor deze categorie voertuigen deze club op te richten
.


Wat doen we?

Voor onze leden organiseren we eigen clubactiviteiten zie de agenda en proberen we in clubverband mee te doen aan activiteiten die door anderen, in het kader van onze doelstelling, worden georganiseerd.
Ook willen we een platform zijn voor vragen van en hulp bieden aan mensen die een klassieke legermotor hebben, restaureren en op de weg willen houden. En om leden met elkaar in verbinding te brengen. Zeker bij restauraties is dat van groot belang.
Bij het rijden van ritten mijden we de minder goed begaanbare paden zeker niet. Legermotoren zijn immers gemaakt om niet alleen over het asfalt te gaan.

Lid worden kan iedereen die een klassieke legermotor bezig, of liefhebber is van klassieke legermotoren. De legermotor moet wel voldoen aan de gestelde eisen die onder motoren staan. 

     

                                                            

 Lid worden

Lid worden kan iedereen die een klassieke legermotor bezit, of liefhebber is van klassieke legermotoren. De legermotor moet wel voldoen aan het gestelde onder motoren
Hoeveel bedraagt het lidmaatschap en wat krijg ik er dan voor?
Het lidmaatschap kost 35,- euro per jaar.
Een gezellige club met gelijkgestemden die het leuk vinden om deze motoren te bezitten,
ermee te rijden en in stand te houden. Zie ook de agenda voor al onze clubactiviteiten.
Deze website, die een wezenlijk onderdeel van de onderlinge communicatie vormt.
Tevens dient onze website ook de promotie van onze club. W
e hebben geen clubblad, informatie wordt elektronisch gedeeld en uitgewisseld.

Lid worden


Privacy 

Algemene verordening Gegevensbescherming. De nieuwe wet op de bescherming van persoonlijke gegevens wordt door de KLCN nageleefd. U vindt hier de verklaring van de KLCN hoe de Klassieke Legermotoren Club Nederland met uw gegevens omgaat.

Privacy beleid en reglement
Privacy belied en reglement Klassieke Legermotoren Club Nederland
Privacy beleid en Reglement Klassieke Legermotoren Club Nederland.pdf (47.68KB)
Privacy beleid en reglement
Privacy belied en reglement Klassieke Legermotoren Club Nederland
Privacy beleid en Reglement Klassieke Legermotoren Club Nederland.pdf (47.68KB)De KLCN is ingeschreven onder het kamer van koophandel nummer KVK70617112Disclaimer

Op een aantal foto's en afbeeldingen die op onze website en/of bestanden daaronder te zien zijn staan militairen in uniform op. Het gaat de Klassieke Legermotoren Club Nederland, om recht te doen aan haar doelstelling, uitsluitend om de motoren en voortuigen die op deze afbeeldingen staan, niet om de personen, al dan niet in uniform, die erbij staan of erop zitten. De klassieke Legermotoren Club Nederland verklaart hierbij dan ook dat zij op geen enkele wijze sympathiseert met welke ideologie of overtuiging dan ook die gerepresenteerd wordt door de gedragen uniformen en/of onderscheidingstekens die op de afbeeldingen te zien zijn. Mocht er op onze website foto's staan waarop endglei wijze auteursrechten op rusten, dan verzoeken wij de auteursrechthebbende contact op te nemen met het bestuur.


Het bestuur